Giải nhất của ở lại phương Tây!

Giải nhất của ở lại phương Tây!Hiệp hội bóng đá phương Tây tuyên bố rằng Wu Lei đã giành giải thưởng Hội nghị Bóng đá Thế giới [Yang Merupakan Isstilah Dalam Permainan Sepak Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 2 tháng 4: Vào cuối tháng 1, Wu Lei chính thức tham gia Spirit of the Spiritan