Nhờ Park Hang-seo, chúng ta đã hiểu đúng mình!

Nhờ Park Hang-seo, chúng ta đã hiểu đúng mình!

Ngay sau khi Anh Đức khi bàn mở tỷ số, HLV Park Hang-seo nhảy khỏi ghế huấn luyện, lấy hai bàn tay c