Ngoại binh CLB TP.HCM mặn hơn muối biển khi chê bài hát Hongkong1 tệ chưa từng thấy trong… bóng đá

Ngoại binh CLB TP.HCM mặn hơn muối biển khi chê bài hát Hongkong1 tệ chưa từng thấy trong… bóng đá

Đăng đàn trên trang cá nhân, trung vệ Diakite viết: “Vietnamese Hongkong 1 are the worse. I have nev