6.0 điểm!Wu Lei đã bị đánh vào mức thấp thứ hai của đội: Thiếu các mẹo hiệu suất tuyệt vời Bola Hari Ini

6.0 điểm!Wu Lei đã được đánh vào phương tiện truyền thông phương Tây thấp thứ hai trong đội: Thiếu hiệu suất đáng kinh ngạc [Mẹo Bola Hari Ini]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 9 tháng 7phút, anh ấy xuất hiện trong băng ghế, nhưng anh ấy đã không đóng vai trò cứu thế giới.