HLV Park Hang-seo: “Sẽ thật vô trách nhiệm khi tôi rời Việt Nam vào lúc này”

HLV Park Hang-seo: “Sẽ thật vô trách nhiệm khi tôi rời Việt Nam vào lúc này”

HLV người Hàn Quốc chia sẻ với tờ Sports Seoul: “Một số người nói rằng “Park à, anh nên rời đi khi c