UEFA Champions League-không hiệu quả!Real Madrid 0-3 phía sau 2-3 nhà bùng nổ tại nhà, Câu lạc bộ World Cup

UEFA Champions League-không hiệu quả!Real Madrid 0-3 đằng sau 2-3 Trang chủ nổ tại nhà. Trong vòng bảng vòng đầu tiên, Lord Madrid Real