Tranh cãi!Wu Lei đã bị kéo xuống trọng tài trong khu vực hình phạt “thờ ơ” mà không thổi vào hình phạt Prediksibolaterbaik

Tranh cãi!Wu Lei đã bị kéo xuống trọng tài trong khu vực hình phạt “thờ ơ” mà không thổi.