Messi đã bỏ lỡ giải thưởng Quả cầu vàng lần đầu tiên sau 16 năm!Cristiano Ronaldo đã được chọn là Judi Bola Online24jam TerperCaya 2020 trong 18 năm liên tiếp

Messi đã bỏ lỡ giải thưởng Quả cầu vàng lần đầu tiên sau 16 năm!Cristiano Ronaldo đã được chọn trong 18 năm liên tiếp [Judi Bola Online24jam TerperCaya 2020]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 13 tháng 8: Sau danh sách ứng cử viên Giải thưởng Quả cầu vàng được công bố vào năm 2022, những người tuyệt vời nhất là điều đáng ngạc nhiên nhất