Stones: “Một bầu không khí thù địch”

Stones: “Một bầu không khí thù địch”

Sự nghiệp tuyệt vời của John Stones tại Man City Manchester City đã trải qua 90 phút khó khăn tại W