FC Đông Sơn: Vừa ra đời liền đón lượng thành viên kỷ lục

Ít có thể ngờ, vừa “chào đời” được ít ngày, FC Đông Sơn đã đón chào sự gia nhập của gần 30 thành viên, vốn là những con em đồng hương Đông Sơn (Thanh Hóa) đang làm việc, học tập tại Hà Nội tham dự.