Kỳ5:SựlộtxáccủabóngđáphủiHàNội

Bóng đá phủi Hà Nội đang phát triển rất nhanh trong thời gian gần đây. Đã có sự thay đổi rất nhiều, có thể nói là lột xác ở môn chơi phong trào thu hút rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.