Tuyển Việt Nam đối mặt nguy cơ không được đá sân nhà ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Tuyển Việt Nam đối mặt nguy cơ không được đá sân nhà ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Lý do nằm ở quy định cách ly. Hiện tại, chính phủ Việt Nam vẫn yêu cầu cách ly 21 ngày đối với người