Sai: “Xuất hành” của Pharaoh Bandar Bola Indonesia

Salah: “Xuất hành” của Pharaoh [Bandar Bola Indonesia]: Anh ấy là một con gà rán nổi tiếng trong bóng đá thế giới, và nó cũng là một thần tượng của Ai Cập.Một ông già trong câu hỏi về chảo.